HÌNH ẢNH CÁC SẢN PHẨM SẤY LẠNH

Công nghệ sấy hiện đại, áp dụng nguyên lý tách ẩm, chỉ lấy nước, không thoát thải khí.